Hoppa till huvudinnehåll

HÅLLBARHET

VÅR PASSION, VÅRT ANSVAR

Genom att erbjuda mat som gör gott för både människors hälsa och våra ekosystem kan vi
göra nytta för samhället. Vi ska ge människor möjlighet att äta godare och hälsosammare med frukt och
grönt som bas, och våra beslut ska leda till ett mer hållbart samhälle. Inte för att vi tvingas till det
av regler och förväntningar, utan för att vi tycker det är viktigt att bidra till en bättre värld.

HÅLLBARHET OCH LIVSMEDELSSÄKERHET

Som en del av Greenfood strävar vi gemensamt efter de mål och värderingar inom hållbarhet och livsmedelssäkerhet som fastställts. Greenfood består av 26 bolag, där Trädgårdshallen är ett av dem. Inom hållbarhetsarbetet arbetar vi tillsammans för vi är övertygade om att det gör oss starkare. Kan vi arbeta effektivare, kan vi också åstadkomma mer.

Hållbarhetsbroschyr 

VÅRA MÅL

Från infrastruktur till produkt styrs vår verksamhet av våra hållbarhetsmål, vilket gör hållbarhet till vår ledstjärna. Dessa mål är en ambitiös del av vårt DNA, och de genomsyrar varje aspekt av vårt arbete, inte bara i det vi gör utan också med våra samarbetspartners.  

Vi har delat upp vår ambitiösa hållbarhetsagenda i tre huvudområden: mat, miljö och människa. Härifrån arbetar vi med ett antal fokusområden så som matsvinn, biologisk mångfald i förpackningar och socialt ansvar för att driva arbetet framåt. 

Vi har länge arbetat med att minska våra utsläpp av växthusgaser och vi har nu tagit ett stort steg och fått våra klimatmål godkända av Science Based Targets initiative (SBTi). SBTi är en global standard som hjälper företag sätta klimatmål i linje med vad som krävs för att nå Parisavtalet.  Att få målen godkända innebär att våra ansträngningar för att bekämpa klimatförändringarna håller hög vetenskaplig standard. 


"För att mätta en växande befolkning och bekämpa
klimatförändringarna måste vi minska köttintaget och
öka konsumtionen av vegetabiliska livsmedel."

GRÖNA MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARNA

För att nå våra klimatmål så vill vi ligga i framkant på alla positioner, därför körs nu alla våra tjänstebilar på el. Visar sig dessutom solen från sin bästa sida laddas våra tjänstebilar tack vare våra solceller, hur bra är inte det?

SOLCELLER PÅ TAKET

I vår ständiga jakt på att arbeta mer hållbart har vi installerat solpaneler på våra fastigheter. Panelerna togs i drift hösten 2023 och kan producera lika mycket el som vår totala årsförbrukning.

Under 2024 levereras våra första eldrivna distributionsbilar som vi avser att ladda från vår egen solcellsanläggning för att på så vis kunna leverera varor till dig som kund så miljövänligt som möjligt.

Kronärtskockor
NYFIKEN PÅ MER?

Om du vill veta mer om koncernens framtidsvision och hållbarhetsarbete, kan du läsa vidare på Greenfoods hemsida.

LÄS MER